Kamela.al > Products > Aksesore dhe Vegla Pune > VEGLA PUNE LYERJE, SUVATIMI, PATINIMI > SHPATULL > SHPSBD6  SHPATULLA PATINIMI SALI BISHT DRURI  6″ S13062006