Kamela.al > Products > Aksesore dhe Vegla Pune > VEGLA PUNE BUJQËSORE > KOSORE > KFBDM KOSORE FERRASH BISHT DRURI E MADHE